معاون وزارت بهداشت برخی از اعضای ستاد ملی را در اوج‌گیری دوباره کرونا مقصر دانست

معاون وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه ضمن هشدار دوباره در مورد افزایش مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا، برخی از اعضای ستاد ملی کرونا را در اوج‌گیری دوباره همه‌گیری مقصر دانست.

معاون وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه ضمن هشدار دوباره در مورد افزایش مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا، برخی از اعضای ستاد ملی کرونا را در اوج‌گیری دوباره همه‌گیری مقصر دانست.

Radio Eram

FREE
VIEW