مطالعه مغز ضد آلزایمر یک زن برای مقابله با این بیماری!

محققان برای جلوگیری از ابتلا به بیماری آلزایمر، «مغز ضد آلزایمر» یک زن را که با وجود حضور ژن‌های آلزایمر در قسمت‌های مختلف مغزش به این بیماری مبتلا نشده است، مورد مطالعه قرار دادند.

محققان برای جلوگیری از ابتلا به بیماری آلزایمر، «مغز ضد آلزایمر» یک زن را که با وجود حضور ژن‌های آلزایمر در قسمت‌های مختلف مغزش به این بیماری مبتلا نشده است، مورد مطالعه قرار دادند.

Radio Eram

FREE
VIEW