مصوبه شورای عالی فضای مجازی: اکانت‌های پرمخاطب تحت نظارت قضایی قرار می‌گیرند

شورای‌ عالی فضای مجازی قوه قضاییه و برخی وزارتخانه‌ها را ملزم به ارائه لایحه قضایی در مورد نشر اخبار در هرگونه درگاه نشر کرد که بیش از پنج هزار مخاطب یا عضو دارد.

شورای‌ عالی فضای مجازی قوه قضاییه و برخی وزارتخانه‌ها را ملزم به ارائه لایحه قضایی در مورد نشر اخبار در هرگونه درگاه نشر کرد که بیش از پنج هزار مخاطب یا عضو دارد.

Radio Eram

FREE
VIEW