خانه / صفحه آخر / مصطفی پورمحمدی را بهتر بشناسیم

مصطفی پورمحمدی را بهتر بشناسیم

گام اول در ۲۰ سالگی: اعدام بیش از ۳۰۰ نفر فقط در یک زندان. گام دوم: عضویت در هیئت مرگ در تابستان ۶۷؛ گام سوم:…

همچنین بررسی کنید

دروغگوترین شخصیت سال ۹۷

radioeram See author's posts

پرده آخر: همون شافیِ حضرت موسی، بَسه!

radioeram See author's posts

Translate »
"
2016

Watch Dragon ball super