مصرف ماریجوانا باعث خلاقیت نمی‌شود

نتیجه یک پژوهش جدید درباره مصرف ماده مخدر ماریجوانا نشان می‌دهد که مصرف آن، فرد مصرف کننده را خلاق‌تر نمی‌کند.

نتیجه یک پژوهش جدید درباره مصرف ماده مخدر ماریجوانا نشان می‌دهد که مصرف آن، فرد مصرف کننده را خلاق‌تر نمی‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW