مصرف بیش از حد ویتامین د شما را راهی بیمارستان می‌کند

گروهی از پژوهشگران در آخرین یافته‌های خود اظهار کرده‌اند، مصرف بیش از حد مکمل‌های ویتامین د با بروز بیماری‌های جدی در افراد مرتبط است.

گروهی از پژوهشگران در آخرین یافته‌های خود اظهار کرده‌اند، مصرف بیش از حد مکمل‌های ویتامین د با بروز بیماری‌های جدی در افراد مرتبط است.

Radio Eram

FREE
VIEW