مصرف بیش از حد ویتامین دی شما را راهی بیمارستان می‌کند

گروهی از پژوهشگران در آخرین یافته‌های خود اظهار کرده‌اند، مصرف بیش از حد مکمل‌های ویتامین دی با بروز بیماری‌های جدی در افراد مرتبط است.

گروهی از پژوهشگران در آخرین یافته‌های خود اظهار کرده‌اند، مصرف بیش از حد مکمل‌های ویتامین دی با بروز بیماری‌های جدی در افراد مرتبط است.

Radio Eram

FREE
VIEW