مشکلات بینایی ممکن است نشانه احتمال بروز حمله قلبی باشد

محققان دانشکده پزشکی آیکان در مانت ساینای آمریکا اظهار کردند، ضعف بینایی ممکن است یکی از علائم هشدار دهنده حمله قلبی یا سکته باشد.

محققان دانشکده پزشکی آیکان در مانت ساینای آمریکا اظهار کردند، ضعف بینایی ممکن است یکی از علائم هشدار دهنده حمله قلبی یا سکته باشد.

Radio Eram

FREE
VIEW