مشاهده یک «تاوه» عجیب در قطب شمال خورشید

دانشمندان به تازگی رشته‌های دایره‌ای عجیبی را در حال چرخش در اطراف قطب شمال خورشید مشاهده کرده‌اند که واقعاً آنها را هیجان‌زده کرده است.

دانشمندان به تازگی رشته‌های دایره‌ای عجیبی را در حال چرخش در اطراف قطب شمال خورشید مشاهده کرده‌اند که واقعاً آنها را هیجان‌زده کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW