مشاهده مهمانی از عصر یخبندان در آسمان سال ۲۰۲۳

ستاره شناسان می‌گویند، دنباله‌داری به نامC/۲۰۲۲ E۳ (ZTF) که از ۵۰ هزار سال پیش در عصر یخبندان تاکنون دیده نشده است، در اوایل سال ۲۰۲۳ دوباره در آسمان ما قابل مشاهده خواهد بود.

ستاره شناسان می‌گویند، دنباله‌داری به نامC/۲۰۲۲ E۳ (ZTF) که از ۵۰ هزار سال پیش در عصر یخبندان تاکنون دیده نشده است، در اوایل سال ۲۰۲۳ دوباره در آسمان ما قابل مشاهده خواهد بود.

Radio Eram

FREE
VIEW