مشاهده مجدد لکه‌های مرموز در حلقه‌های سیاره زحل!

پژوهشگران با استفاده از تصاویر جدید «تلسکوپ فضایی هابل»، مجددا لکه‌های مرموزی را در حلقه‌های سیاره زحل مشاهده کرده‌اند که دلیل شکل‌گیری آنها هنوز دقیقا مشخص نیست.

پژوهشگران با استفاده از تصاویر جدید «تلسکوپ فضایی هابل»، مجددا لکه‌های مرموزی را در حلقه‌های سیاره زحل مشاهده کرده‌اند که دلیل شکل‌گیری آنها هنوز دقیقا مشخص نیست.

Radio Eram

FREE
VIEW