مشاهده شفق‌های قرمز نادر در شمال آمریکا و اروپا

شفق‌های قرمز کمیاب بر فراز شمال آمریکا و اروپا رخ‌نمایی کرده‌اند، در حالی که کارشناسان می‌گویند تعداد بیشتری از آنها در راه هستند.

شفق‌های قرمز کمیاب بر فراز شمال آمریکا و اروپا رخ‌نمایی کرده‌اند، در حالی که کارشناسان می‌گویند تعداد بیشتری از آنها در راه هستند.

Radio Eram

FREE
VIEW