مشاغلی که توسط هوش مصنوعی تصاحب نخواهند شد

ربات‌های قدرت گرفته از هوش مصنوعی طی سالیان آتی برخی از مشاغل را از چنگ انسان‌ها درمی‌آورند، اما مشاغل جدیدی نیز ایجاد خواهند کرد.

ربات‌های قدرت گرفته از هوش مصنوعی طی سالیان آتی برخی از مشاغل را از چنگ انسان‌ها درمی‌آورند، اما مشاغل جدیدی نیز ایجاد خواهند کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW