مسیریابی دقیق برای پی بردن به محل تومورهای سرطانی در مراحل اولیه

یک شرکت استارت‌آپ پزشکی در حال کار روی روشی برای مجبور کردن تومورهای سرطانی به نشان دادن خود در مراحل اولیه و همچنین مسیریابی برای رسیدن به محل دقیق این تومورها است.

یک شرکت استارت‌آپ پزشکی در حال کار روی روشی برای مجبور کردن تومورهای سرطانی به نشان دادن خود در مراحل اولیه و همچنین مسیریابی برای رسیدن به محل دقیق این تومورها است.

Radio Eram

FREE
VIEW