مسواک زدن را به ربات‌ها بسپارید

همچون بسیاری از کارهای ساده که امروزه توسط ربات‌ها انجام می‌شود، به نظر می‌رسد به زودی راهی برای سپردن مسواک‌زدن به ربات‌ها نیز وجود داشته باشد.

همچون بسیاری از کارهای ساده که امروزه توسط ربات‌ها انجام می‌شود، به نظر می‌رسد به زودی راهی برای سپردن مسواک‌زدن به ربات‌ها نیز وجود داشته باشد.

Radio Eram

FREE
VIEW