مسافران فضایی “اسپیس ایکس” در راه بازگشت به زمین

۱۵ سپتامبر شرکت "اسپیس ایکس" با موفقیت، چهار فرد غیرنظامی را طی ماموریت Inspiration۴ به یک سفر سه روزه به مدار زمین فرستاد. حال بنابر گزارش‌ها آنها شنبه ۱۸ سپتامبر ساعت ۱۹:۰۶ به وقت منطقه زمانی شرقی( ۳:۳۶ بامداد یکشنبه به وقت تهران) به زمین بازخواهند گشت.

۱۵ سپتامبر شرکت "اسپیس ایکس" با موفقیت، چهار فرد غیرنظامی را طی ماموریت Inspiration۴ به یک سفر سه روزه به مدار زمین فرستاد. حال بنابر گزارش‌ها آنها شنبه ۱۸ سپتامبر ساعت ۱۹:۰۶ به وقت منطقه زمانی شرقی( ۳:۳۶ بامداد یکشنبه به وقت تهران) به زمین بازخواهند گشت.

Radio Eram

FREE
VIEW