مسابقه آزاد گلف بانوان ایران به دلیل شیوع کرونا لغو شد

مسابقه آزاد گلف بانوان ایران به دلیل شیوع کرونا لغو شد مسابقه آزاد گلف کشوری بانوان که قرار بود ١٥ آبان ماه در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شود به زمان دیگری موکول شد. به گزارش ایسنا، با توجه به اعمال محدودیت ترددهای استانی به علت گسترش ویروس کرونا از طرف وزارت کشور، مسابقه آزاد گلف بانوان که قرار بود پنجشنبه ۱۵ آبان برگزار شود، لغو و به زمان دیگری موکول شد. بیش از ۴۰ گلف‌باز قرار بود در این مسابقات حضور داشته باشند. زمان جدید مسابقات متعاقباً اعلام خواهد شد. انتهای پیام

مسابقه آزاد گلف بانوان ایران به دلیل شیوع کرونا لغو شد

مسابقه آزاد گلف  بانوان ایران به دلیل شیوع کرونا لغو شد

مسابقه آزاد گلف کشوری بانوان که قرار بود ١٥ آبان ماه در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شود به زمان دیگری موکول شد.

به گزارش ایسنا، با توجه به اعمال محدودیت ترددهای استانی به علت گسترش ویروس کرونا از طرف وزارت کشور، مسابقه آزاد گلف بانوان که قرار بود پنجشنبه ۱۵ آبان برگزار شود، لغو و به زمان دیگری موکول شد.

بیش از ۴۰ گلف‌باز قرار بود در این مسابقات حضور داشته باشند. زمان جدید مسابقات متعاقباً اعلام خواهد شد.

انتهای پیام