مریخ‌نورد «استقامت» الهام‌بخش ماموریت‌های سرنشین‌دار آینده می‌شود

توانایی مریخ‌نورد «استقامت» در گرفتن اکسیژن مورد نیاز خود از دی‌اکسید کربن مریخ می‌تواند الهام‌بخش ماموریت‌های سرنشین‌دار آینده به سیاره سرخ باشد.

توانایی مریخ‌نورد «استقامت» در گرفتن اکسیژن مورد نیاز خود از دی‌اکسید کربن مریخ می‌تواند الهام‌بخش ماموریت‌های سرنشین‌دار آینده به سیاره سرخ باشد.

Radio Eram

FREE
VIEW