مرگ مشکوک ستاره موسیقی پاپ آمریکا

تهران-ایرنا- جسد آرون کارتر ستاره موسیقی پاپ آمریکا پس از غرق شدن در وان حمام در خانه‌اش در کالیفرنیا پیدا شده است.

تهران-ایرنا- جسد آرون کارتر ستاره موسیقی پاپ آمریکا پس از غرق شدن در وان حمام در خانه‌اش در کالیفرنیا پیدا شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW