مرکل: شواهد محکمی از نقش روسیه در حمله سایبری به پارلمان آلمان وجود دارد

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، روز چهارشنبه گفت: «شواهد محکمی» مبنی بر دست داشتن روسیه در حمله سایبری سال ۲۰۱۵ به پارلمان آلمان وجود دارد، رخدادی که به سرقت مدارکی از دفتر پارلمانی او نیز منجر شد.

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، روز چهارشنبه گفت: «شواهد محکمی» مبنی بر دست داشتن روسیه در حمله سایبری سال ۲۰۱۵ به پارلمان آلمان وجود دارد، رخدادی که به سرقت مدارکی از دفتر پارلمانی او نیز منجر شد.

Radio Eram

FREE
VIEW