مرکز اسلامی هامبورگ از عضویت در شورای مسلمانان کنار گذاشته شد

"شورای جماعت‌های اسلامی در هامبورگ" اعلام کرد که مرکز اسلامی هامبورگ از این شورا خارج شده است. این مرکز اسلامی که تحت هدایت جمهوری اسلامی کار می‌کند، از سال‌ها پیش تحت مراقبت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آلمان بوده است."مرکز اسلامی هامبورگ" مدت‌هاست تحت نظارت اداره حفاظت از قانون اساسی (سازمان امنیت داخلی آلمان) بوده است، زیرا این مرکز از پایگاه‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. این واقعیت که مرکز اسلامی هامبورگ در چارچوب قرارداد دولت آلمان و نهادهای اسلامی، با شهر هامبورگ در پیوند است، انتقاداتی برانگیخت. اما در حال حاضر می‌توان موضوع را پایان یافته تلقی کرد. به اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید "مرکز اسلامی هامبورگ" (IZH) که نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در اروپا محسوب می‌شود، از شورای جماعت‌های اسلامی در هامبورگ "شورا" خارج شده و به عبارت دیگر این ‌شورا "مرکز اسلامی هامبورگ" را از عضویت کنار گذاشته است. این خبر را فاتح ییلدیز، رئیس شورا، عصر یکشنبه ۲۰ نوامبر (۲۹ آبان) پس از جلسه این نهاد اسلامی اعلام کرد. ییلدیز گفت: «این کار برای ما ساده نبود و در این رابطه بحث‌های متعد..

"شورای جماعت‌های اسلامی در هامبورگ" اعلام کرد که مرکز اسلامی هامبورگ از این شورا خارج شده است. این مرکز اسلامی که تحت هدایت جمهوری اسلامی کار می‌کند، از سال‌ها پیش تحت مراقبت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آلمان بوده است."مرکز اسلامی هامبورگ" مدت‌هاست تحت نظارت اداره حفاظت از قانون اساسی (سازمان امنیت داخلی آلمان) بوده است، زیرا این مرکز از پایگاه‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. این واقعیت که مرکز اسلامی هامبورگ در چارچوب قرارداد دولت آلمان و نهادهای اسلامی، با شهر هامبورگ در پیوند است، انتقاداتی برانگیخت. اما در حال حاضر می‌توان موضوع را پایان یافته تلقی کرد. به اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید "مرکز اسلامی هامبورگ" (IZH) که نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در اروپا محسوب می‌شود، از شورای جماعت‌های اسلامی در هامبورگ "شورا" خارج شده و به عبارت دیگر این ‌شورا "مرکز اسلامی هامبورگ" را از عضویت کنار گذاشته است. این خبر را فاتح ییلدیز، رئیس شورا، عصر یکشنبه ۲۰ نوامبر (۲۹ آبان) پس از جلسه این نهاد اسلامی اعلام کرد. ییلدیز گفت: «این کار برای ما ساده نبود و در این رابطه بحث‌های متعددی داشتیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که مرکز اسلامی هامبورگ دیگر عضو شورا نباشد.» به گفته اداره ایالتی حفاظت از قانون اساسی (سازمان امنیت ایالتی هامبورگ)، مرکز اسلامی هامبورگ از سوی ایران هدایت می‌شود و به همین دلیل به عنوان یک جریان افراطی طبقه‌بندی می‌شود و "مسجد آبی" در منطقه آلستر سال‌ها است تحت مراقبت نهادهای امنیتی آلمان است. معاون مرکز اسلامی هامبورگ از آلمان اخراج شد عضویت مرکز اسلامی هامبورگ در شورای جماعت‌های اسلامی هامبورگ به شدت مناقشه‌برانگیز بود، زیرا شهر هامبورگ یک معاهده دولتی با این شورا امضا کرده است و اکنون پس از ده سال زمان بازبینی آن فرا رسیده است. به دنبال سرکوب خونین اعتراضات مردم ایران علیه رژیم حاکم جمهوری اسلامی در هفته های اخیر، فشارها در مورد تعطیل کردن این نهاد حاکمیت ایران در هامبورگ افزایش یافته بود. خواست تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ به عنوان "بازوی رژیم ایران" آخر هفته گذشته، حزب سبزها که در ائتلاف با حزب سوسیال دموکرات در دولت ایالتی هامبورگ مشارکت دارد، در یک کنگره حزبی تصمیم گرفت مرکز اسلامی هامبورگ از این پس در قراردادها با شهر هامبورگ نقشی ایفا نکند. احزاب دموکرات مسیحی، حزب آلترناتیو برای آلمان و حزب دموکرات‌ آزاد (لیبرال‌ها) حاضر در پارلمان هامبورگ سال‌هاست که به دلیل عضویت مرکز اسلامی هامبورگ خواستار تعلیق قرارداد دولتی با نهاد اسلامی شورا هستند. حدود دو هفته پیش، پارلمان فدرال آلمان خواستار بسته شدن مرکز اسلامی هامبورگ شد و از دولت فدرال خواست تا روند ممنوعیت آن را بررسی کند. "مسجد آبی هامبورگ مرکز مهم فعالیت‌ حکومت ایران دراروپاست" اوزلم ناس، معاون رئیس شورای جماعت‌های اسلامی هامبورگ و مسئول این شورا در امور ضدنژادپرستی گفت: «با توجه به خصومت‌های شدید علیه مرکز اسلامی هامبورگ، مانند سوزاندن قرآن، آسیب‌های بدنی، نفرت‌پراکنی، به وضوح از مرزها فراتر می‌رود.» کمیته یهودیان آمریکا در برلین (AJC) از پایان عضویت مرکز اسلامی هامبورگ در شورا استقبال کرده است. رمکو لمهویس، مدیر کمیته یهودیان آمریکا در برلین گفت: «این گامی در مسیر درست است، هرچند که از مدت‌ها پیش باید این اقدام صورت می‌گرفت.» به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید لیمهویس افزود: «مرکز اسلامی هامبورگ نه تنها در آلمان بلکه در سراسر اروپا مهم‌ترین شعبه رژیم ملایان است. او گفت که مرکز اسلامی هامبورگ "کارکرد کانونی در گسترش ایدئولوژی ضدیهودی و زن‌ستیزانه رژیم ایران داشت و به طور مرتب اسرائیل را تهدید به نابودی می‌کرد.»

Radio Eram

FREE
VIEW