مروری بر ۱۲ مورد از هیجان انگیزترین ماموریت‌های فضایی سال ۲۰۲۳

سال ۲۰۲۲ سال بزرگی برای انجام ماموریت‌های فضایی بود چرا که ناسا سرانجام موشک ماه جدید عظیم خود را پرتاب کرد و تلسکوپ فضایی جیمز وب نیز اولین تصاویر علمی خود را منتشر کرد و اولین مأموریت دفاعی سیاره‌ای جهان نیز با موفقیت به یک سیارک برخورد کرد.

سال ۲۰۲۲ سال بزرگی برای انجام ماموریت‌های فضایی بود چرا که ناسا سرانجام موشک ماه جدید عظیم خود را پرتاب کرد و تلسکوپ فضایی جیمز وب نیز اولین تصاویر علمی خود را منتشر کرد و اولین مأموریت دفاعی سیاره‌ای جهان نیز با موفقیت به یک سیارک برخورد کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW