مروری بر مهم‌ترین رویدادهای علمی سال ۲۰۲۲

سال ۲۰۲۲ سالی پر از رویدادهای مهم علمی بوده است. از دستیابی به اولین‌ها گرفته در حوزه‌های مختلفی چون انرژی هسته‌ای و پزشکی گرفته تا ثبت رکوردهای جدید در جهان طبیعت که مرور چندین مورد از برترین موارد آنها خالی از لطف نخواهد بود.

سال ۲۰۲۲ سالی پر از رویدادهای مهم علمی بوده است. از دستیابی به اولین‌ها گرفته در حوزه‌های مختلفی چون انرژی هسته‌ای و پزشکی گرفته تا ثبت رکوردهای جدید در جهان طبیعت که مرور چندین مورد از برترین موارد آنها خالی از لطف نخواهد بود.

Radio Eram

FREE
VIEW