مردم گوش خود را به موسیقی‌های اصیل عادت دهند

تهران- ایرنا- آهنگساز و نوازنده پیانو، گفت: امیدوارم بیشتر مردم گونه‌های جدی موسیقی‌ها و آثار آهنگسازان مطرح و کاربلد را گوش کنند تا نسبت به موسیقی‌هایی که در حال حاضر عرف است اما از کیفیت آهنگسازی و اجرای کم برخوردار است، فاصله بگیرند.

تهران- ایرنا- آهنگساز و نوازنده پیانو، گفت: امیدوارم بیشتر مردم گونه‌های جدی موسیقی‌ها و آثار آهنگسازان مطرح و کاربلد را گوش کنند تا نسبت به موسیقی‌هایی که در حال حاضر عرف است اما از کیفیت آهنگسازی و اجرای کم برخوردار است، فاصله بگیرند.

Radio Eram

FREE
VIEW