مراجعه بیش از ۳۲ هزار بیمار کرونایی به مراکز درمانی تهران در یک شبانه‌روز

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از مراجعه بیش از ۳۲ هزار نفر به مراکز درمانی پایتخت در یک شبانه‌روز گذشته خبر داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از مراجعه بیش از ۳۲ هزار نفر به مراکز درمانی پایتخت در یک شبانه‌روز گذشته خبر داد.

Radio Eram

FREE
VIEW