مراتب ثبت ملی ۱۹ اثر فرهنگی‌تاریخی به استاندار فارس ابلاغ شد

مراتب ثبت ملی ۱۹ اثر فرهنگی‌تاریخی به استاندار فارس ابلاغ شدبه‌گزارش گروه فرهنگی ایرنا از میراث‌آریا، در یکی از نامه‌های علی‌اصغر مونسان خطاب به عنایت‌الله رحیمی آمده است: در اجرای بند (ج) ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم ماده سوم قانون اساس‌نامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی مبنی بر ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی‌تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط، مراتب ثبت اثر فرهنگی‌تاریخی خانه میرزا رحیم دهقان واقع در استان فارس، شهرستان استهبان، شهر ایج، خیابان کشاورز، کوچه نظامی، بن‌بست کوچه حسینیه که پس از طی تشریفات قانونی لازم به شماره ۳۲۵۸۸ در ۱۹ مردادماه ۱۳۹۸در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، ابلاغ می‌شود. اثر مذکور تحت حفاظت و نظارت این وزارت است و هرگونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات‌های اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، جرم محسوب می‌شود و مرتکب مشمول مجازات‌های قانونی خواهد شد و مرمت و بازسازی..

مراتب ثبت ملی ۱۹ اثر فرهنگی‌تاریخی به استاندار فارس ابلاغ شد

به‌گزارش گروه فرهنگی ایرنا از میراث‌آریا، در یکی از نامه‌های علی‌اصغر مونسان خطاب به عنایت‌الله رحیمی آمده است: در اجرای بند (ج) ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم ماده سوم قانون اساس‌نامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی مبنی بر ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی‌تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط، مراتب ثبت اثر فرهنگی‌تاریخی خانه میرزا رحیم دهقان واقع در استان فارس، شهرستان استهبان، شهر ایج، خیابان کشاورز، کوچه نظامی، بن‌بست کوچه حسینیه که پس از طی تشریفات قانونی لازم به شماره ۳۲۵۸۸ در ۱۹ مردادماه ۱۳۹۸در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، ابلاغ می‌شود.

اثر مذکور تحت حفاظت و نظارت این وزارت است و هرگونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات‌های اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، جرم محسوب می‌شود و مرتکب مشمول مجازات‌های قانونی خواهد شد و مرمت و بازسازی اثر صرفا با تأیید و نظارت این وزارت ممکن خواهد بود.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب برای اطلاع و اجرا به مقامات و مسئولان ذی‌ربط در استان ابلاغ شود و از نتیجه این وزارتخانه را مطلع کنند.

همچنین در دیگر نامه‌های وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استاندار فارس، مراتب ثبت ۱۸ اثر فرهنگی‌تاریخی دیگر به شرح زیر به او ابلاغ شده است:

۱- «تل لفا» واقع در شهرستان خنج، به شماره ۳۲۵۵۹

۲- «خانه شاکری» واقع در شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، بافت قدیم شیراز، کوچه ۲۵ شهید هادی خلوصی به شماره ۳۲۵۶۴

۳- «آب‌انبارهای سعیدا» واقع در شهرستان گراش، بخش مرکزی، روستای فداغ، خیابان شهید قاسمی‌نژاد، کوچه خواجو، به شماره ۳۲۵۶۸

۴- «آب‌انبار هفت‌تنان» واقع در شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، بلوار هفت‌تنان، جنب عمارت هفت‌تنان به شماره ۳۲۶۳۴

۵- «آب‌انبارهای مرکزی شهر لامرد» واقع در شهرستان لامرد، بخش مرکزی، شهر لامرد، خیابان بسیج، پشت بانک ملی به شماره ۳۲۸۶۲

۶- «آب‌انبار جاده لطیفی» واقع در شهرستان لارستان، بخش مرکزی، شهر لار، شهر قدیم، جنب محل احداث ترمینال مرکزی به شماره ۳۳۰۱۷

۷- «حمام ده کهنه» واقع در شهرستان لامرد، بخش چاهورز، دهستان شیخ عامر، روستای ده کهنه به شماره ۳۳۰۱۸

۸- «خانه خسروی (اندرونی خانه اعتمادالملک)» واقع در شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، بافت قدیم شیراز، محله سرباغ، خیابان ۹ دی، کوچه هفت، به شماره ۳۳۰۱۹

۹- «آب‌انبار جاده خور» واقع در شهرستان لارستان، بخش مرکزی، شهر لار، شهر قدیم، بلوار مطهری جنوبی به شماره ۳۳۰۲۱

۱۰- «خانه معین‌الشریعه» واقع در شهرستان استهبان، بخش مرکزی، شهراستهبان، خیابان سلمان، کوچه امام خمینی، به شماره ۳۳۰۸۱

۱۱- «خانه سروعلی فرخ روز و شرکا واقع در شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، محله بیات، خیابان بین‌الحرمین، کوچه قاضی، پلاک ثبتی ۴۵۸۹ به شماره ۳۳۱۱۶

۱۲- «خانه محمدرضا بناکار و خانه ربابه زمانپور و شریک» واقع در شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، محله بیات، خیابان بین‌الحرمین، کوچه شهید فکور، پلاک ثبتی ۴۶۱۳ به شماره ۳۳۱۱۷

۱۳- «خانه خدیجه ایمانی‌نژاد» واقع در شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، محله بیات، خیابان بین‌الحرمین، کوچه شماره ۳۱۸، پلاک ۸۷ به شماره ۳۳۱۱۸

۱۴- «خانه بهمن نداف اردکانی» واقع در شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، محله بیات، خیابان بین‌الحرمین، کوچه دانشور، پلاک ۲۲ به شماره ۳۳۱۱۹

۱۵- «خانه محمدرضا شهبازی کوهنجانی» واقع در شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، محله بیات، خیابان آستانه، کوچه ۳۱۹، پلاک ۲۵ به شماره ۳۳۱۲۰

۱۶- «خانه شمسی بیات‌پور» واقع در شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، محله بیات، خیابان بین‌الحرمین، کوچه شهید فکور، پلاک ثبتی ۴۵۹۰ به شماره ۳۳۱۲۱

۱۷- «خانه الله مرادی» واقع در شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، خیابان آستانه، کوچه ۲/۴، به شماره ۳۳۱۳۳

۱۸- «حمام خاوران» واقع در شهرستان خفر، بخش مرکزی، شهر خاوران، خیابان انقلاب، کوچه ۲۲ امام حسین، به شماره ۳۳۱۳۴