مدیر مسئول: رطوبت آسیب زیادی به دیواره‌های تخت جمشید وارد کرده است

مدیر پایگاه تخت جمشید با اشاره به اینکه در طول دهه‌های گذشته، رطوبت و جمع شدن آب ناشی از بارندگی «آسیب زیادی» متوجه دیواره این اثر باستانی کرده، گفته است «شوره‌زدگی سنگ‌ها و متلاشی شدن آنها» در عمق دیواره‌های تخت جمشید مشاهده شده است. حمید فدایی که روز یک‌شنبه ۲۸ شهریور با خبرگزاری ایلنا گفت‌وگو کرده، خبرهای مربوط به تراشیده شدن بخش‌هایی از آبراه‌های این اثر باستانی را تکذیب کرده و گفته صرفا اقداماتی برای «تصحیح شیب‌بندی انجام شده تا مانع از نفوذ رطوبت به بنا باشد». او با تاکید بر اینکه برای این کار نیازی به مجوز سازمان میراث فرهنگی نبوده، گفته طی چند دهه گذشته در برخی از بخش‌های تخت جمشید به اشتباه خاک و شن بیش از حد ریخته شده و آنها را برداشته‌ایم تا آب را به مسیر آبراهه‌های این بنا هدایت کنیم. به گفته حمید فدایی اگر رطوبت در تخت جمشید کنترل شود، «بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد موضوع فرسایش» کنترل می‌شود.

مدیر پایگاه تخت جمشید با اشاره به اینکه در طول دهه‌های گذشته، رطوبت و جمع شدن آب ناشی از بارندگی «آسیب زیادی» متوجه دیواره این اثر باستانی کرده، گفته است «شوره‌زدگی سنگ‌ها و متلاشی شدن آنها» در عمق دیواره‌های تخت جمشید مشاهده شده است. حمید فدایی که روز یک‌شنبه ۲۸ شهریور با خبرگزاری ایلنا گفت‌وگو کرده، خبرهای مربوط به تراشیده شدن بخش‌هایی از آبراه‌های این اثر باستانی را تکذیب کرده و گفته صرفا اقداماتی برای «تصحیح شیب‌بندی انجام شده تا مانع از نفوذ رطوبت به بنا باشد». او با تاکید بر اینکه برای این کار نیازی به مجوز سازمان میراث فرهنگی نبوده، گفته طی چند دهه گذشته در برخی از بخش‌های تخت جمشید به اشتباه خاک و شن بیش از حد ریخته شده و آنها را برداشته‌ایم تا آب را به مسیر آبراهه‌های این بنا هدایت کنیم. به گفته حمید فدایی اگر رطوبت در تخت جمشید کنترل شود، «بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد موضوع فرسایش» کنترل می‌شود.

Radio Eram

FREE
VIEW