مدیر تور دو فرانس به کرونا مبتلا شد/ تست تمام رکابزنان منفی شد

مدیر تور دو فرانس به کرونا مبتلا شد/ تست تمام رکابزنان منفی شد جواب تست کرونا رکابزنان حاضر در تور دو فرانس منفی شد اما مدیر تور به این ویروس مبتلا شده است. به گزارش ایسنا، در اولین روز از استراحت رکابزنان در تور دوچرخه سواری فرانسه از رکابزنان و کارکنان تیم ها تست کرونا گرفته شد. نکته جالب این است که نتیجه تست هر ۱۶۶ رکابزن منفی بوده اما تست کرونای مدیر تور مثبت اعلام شده است. همچنین تست چهار نفر از کارکنان تیم ها هم مثبت شده است. مدیر تور اکنون باید مسابقات را ترک کند یک نفر دیگر جایگزین او شود. تاکنون ۹ مرحله از تور برگزار شده و قرار است در دومین روز استراحت رکابزنان، دوباره از آنها تست کرونا گرفته شود. انتهای پیام

مدیر تور دو فرانس به کرونا مبتلا شد/ تست تمام رکابزنان منفی شد

مدیر تور دو فرانس به کرونا مبتلا شد/ تست تمام رکابزنان منفی شد

جواب تست کرونا رکابزنان حاضر در تور دو فرانس منفی شد اما مدیر تور به این ویروس مبتلا شده است.

به گزارش ایسنا، در اولین روز از استراحت رکابزنان در تور دوچرخه سواری فرانسه از رکابزنان و کارکنان تیم ها تست کرونا گرفته شد. نکته جالب این است که نتیجه تست هر ۱۶۶ رکابزن منفی بوده اما تست کرونای مدیر تور مثبت اعلام شده است. همچنین تست چهار نفر از کارکنان تیم ها هم مثبت شده است.

مدیر تور اکنون باید مسابقات را ترک کند یک نفر دیگر جایگزین او شود.
تاکنون ۹ مرحله از تور برگزار شده و قرار است در دومین روز استراحت رکابزنان، دوباره از آنها تست کرونا گرفته شود.

انتهای پیام