مدیرعامل پیشین بانک‌های ملت و پارسیان راهی زندان شد

علی دیواندری،‌ مدیرعامل پیشین بانک‌های ملت و پارسیان برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان معرفی شده است.

علی دیواندری،‌ مدیرعامل پیشین بانک‌های ملت و پارسیان برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان معرفی شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW