مدیران موزه‌ها موضع گرفتند

تهران- ایرنا- همزمان با استمرار روند حمله فعالان محیط‌زیست و معترضان به تغییرات اقلیمی به سبب مصرف سوخت‌های فسیلی توسط کشورهای صنعتی به تابلوهای نقاشان مشهور در موزه‌های بین‌المللی بیش از ۹۰ نفر از مدیران موزه‌های سراسر جهان، این روند و شکل اعتراضی در موزه‌ها را محکوم کردند.

تهران- ایرنا- همزمان با استمرار روند حمله فعالان محیط‌زیست و معترضان به تغییرات اقلیمی به سبب مصرف سوخت‌های فسیلی توسط کشورهای صنعتی به تابلوهای نقاشان مشهور در موزه‌های بین‌المللی بیش از ۹۰ نفر از مدیران موزه‌های سراسر جهان، این روند و شکل اعتراضی در موزه‌ها را محکوم کردند.

Radio Eram

FREE
VIEW