خانه / مخالفت رهبران کشورهای عربی با به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسراییل / مخالفت رهبران کشورهای عربی با به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسراییل

مخالفت رهبران کشورهای عربی با به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسراییل

همچنین بررسی کنید

ابوالحسن بنی صدر: اتفاقاتی چون حمله اهواز متاثر از بدرفتاری حکومت با مردم خود است

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-ahwaz-attack/4583053.html

واکنش های متفاوت به حمله اهواز در فضای مجازی

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-ahwaz-attack/4583058.html

Translate »
"
2016

Watch Dragon ball super