مخالفت استانداری تهران با طرح تعطیلی پایتخت به مدت دو هفته برای مقابله با کرونا

در حالی‌که برخی گفته‌ها حاکی است که رئیس جمهوری ایران دستور تعطیلی تهران را صادر کرده است، اما استانداری روز یک‌شنبه اعلام کرد طرح تعطیلی تهران بی‌اثر و منتفی است.

در حالی‌که برخی گفته‌ها حاکی است که رئیس جمهوری ایران دستور تعطیلی تهران را صادر کرده است، اما استانداری روز یک‌شنبه اعلام کرد طرح تعطیلی تهران بی‌اثر و منتفی است.