محمدرضا حیاتی: امیدوارم به طور موقت ممنوع‌الکار شده باشم

محمدرضا حیاتی، مجری مشهور تلویزیون ابراز امیدواری کرده است که ممنوع‌الکاری‌اش در تلویزیون «موقت» باشد. مدیران تلویزیون او را به خاطر ابراز علاقه‌اش به صدای ابی، خواننده مشهور ایرانی ممنوع‌الکار کرده‌اند.

محمدرضا حیاتی، مجری مشهور تلویزیون ابراز امیدواری کرده است که ممنوع‌الکاری‌اش در تلویزیون «موقت» باشد. مدیران تلویزیون او را به خاطر ابراز علاقه‌اش به صدای ابی، خواننده مشهور ایرانی ممنوع‌الکار کرده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW