محققان کره‌ای “میل‌ورم‌” را به یک خوراکی خوش طعم‌ تبدیل کردند!

گروهی از محققان کره‌ای در مطالعه اخیرشان کرم‌های خوراکی را با شکر پخته‌اند و طعمی شبیه به گوشت ایجاد کرده‌اند. به گفته محققان می‌توان روزی از آنها در غذاهای معمولی به عنوان یک منبع پروتئین اضافی خوشمزه استفاده کرد.

گروهی از محققان کره‌ای در مطالعه اخیرشان کرم‌های خوراکی را با شکر پخته‌اند و طعمی شبیه به گوشت ایجاد کرده‌اند. به گفته محققان می‌توان روزی از آنها در غذاهای معمولی به عنوان یک منبع پروتئین اضافی خوشمزه استفاده کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW