محققان چینی در شرف درمان یک نوع خطرناک از سرطان پستان هستند

محققان چینی یک هدف درمانی جدید را برای سرطان پستان سه گانه منفی(triple-negative breast cancer) کشف کرده‌اند که به طور بالقوه به کشف راه حل‌های جدید برای درمان دقیق این بیماری تهاجمی کمک می‌کند.

محققان چینی یک هدف درمانی جدید را برای سرطان پستان سه گانه منفی(triple-negative breast cancer) کشف کرده‌اند که به طور بالقوه به کشف راه حل‌های جدید برای درمان دقیق این بیماری تهاجمی کمک می‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW