محسن مسلمان به سایپا پیوست

محسن مسلمان به سایپا پیوست بازیکن فصل گذشته سپاهان به تیم فوتبال سایپا پیوست. به گزارش ایسنا، محسن مسلمان که چند روز قبل قراردادش را با باشگاه سپاهان فسخ کرده بود، با عقد قراردادی رسمی به تیم فوتبال سایپا پیوست. قرارداد مسلمان با سایپا دو ساله است. انتهای پیام

محسن مسلمان به سایپا پیوست

محسن مسلمان به سایپا پیوست

بازیکن فصل گذشته سپاهان به تیم فوتبال سایپا پیوست.

به گزارش ایسنا، محسن مسلمان که چند روز قبل قراردادش را با باشگاه سپاهان فسخ کرده بود، با عقد قراردادی رسمی به تیم فوتبال سایپا پیوست.

قرارداد مسلمان با سایپا دو ساله است.

انتهای پیام