محسنی اژه‌ای: محاکمه برخی معترضان «در زمان واقعاً واقعاً کوتاه» انجام شد

محسنی اژه‌ای می‌گوید محاکمه برخی معترضان بازداشتی که به صدور حکم اعدام و زندان‌های طولانی‌مدت منجر شده، «در زمان کوتاه، واقعاً واقعاً کوتاه» انجام شده و احکام به‌زودی اجرا می‌شود.

محسنی اژه‌ای می‌گوید محاکمه برخی معترضان بازداشتی که به صدور حکم اعدام و زندان‌های طولانی‌مدت منجر شده، «در زمان کوتاه، واقعاً واقعاً کوتاه» انجام شده و احکام به‌زودی اجرا می‌شود.

Radio Eram

FREE
VIEW