مجلس آلمان طرح “ترمز قیمت گاز” را تصویب کرد

مصرف‌کنندگان گاز یا گرمایش منطقه‌ای در آلمان می‌توانند دست کم در سال ۲۰۲۳ برای بخشی از نیازشان به انرژی به مصوبه تعیین حداکثر قیمت دلخوش باشند. مجلس برای کاهش بار مالی مصرف‌کنندگان طرحی تصویب کرده است.مجلس آلمان (بوندستاگ) طرح "ترمز تعرفه گاز" که توسط دولت ارائه شده بود را تصویب کرد. در این رأی‌گیری که بعدازظهر پنج‌شنبه ۱۵ دسامبر (۲۴ آذر) انجام شد اکثریت نمایندگان مجلس به سقف تعیین‌شده برای تعرفه "مصرف پایه" گاز رأی مثبت دادند. قرار است که این طرح از مارس ۲۰۲۳ به اجرا در بیاید و بعد از اجرا عطف به ماسبق شده و شامل ماه‌های ژانویه و فوریه نیز شود. هدف این طرح کاهش بار مالی مصرف‌ گاز برای مصرف‌کنندگان و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات است. دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید توصیه به صرفه‌جویی مصرف انرژی طبق این طرح، سقف تعرفه گاز برای کیلووات ساعت ۱۲ سنت تعیین شده است. طبق محاسبات پورتال‌های مقایسه‌ای، در حال حاضر متوسط قیمت برای مشتری‌های جدید بالغ بر بیش از ۱۷ سنت در هر کیلووات ساعت می‌شود. سقف قیمت گرمایش منطقه‌ای نیز برای هر کیلووات ساعت ۹.۵ سنت تعیین شده است. این سقف شامل ۸۰درصد مصر..

مصرف‌کنندگان گاز یا گرمایش منطقه‌ای در آلمان می‌توانند دست کم در سال ۲۰۲۳ برای بخشی از نیازشان به انرژی به مصوبه تعیین حداکثر قیمت دلخوش باشند. مجلس برای کاهش بار مالی مصرف‌کنندگان طرحی تصویب کرده است.مجلس آلمان (بوندستاگ) طرح "ترمز تعرفه گاز" که توسط دولت ارائه شده بود را تصویب کرد. در این رأی‌گیری که بعدازظهر پنج‌شنبه ۱۵ دسامبر (۲۴ آذر) انجام شد اکثریت نمایندگان مجلس به سقف تعیین‌شده برای تعرفه "مصرف پایه" گاز رأی مثبت دادند. قرار است که این طرح از مارس ۲۰۲۳ به اجرا در بیاید و بعد از اجرا عطف به ماسبق شده و شامل ماه‌های ژانویه و فوریه نیز شود. هدف این طرح کاهش بار مالی مصرف‌ گاز برای مصرف‌کنندگان و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات است. دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید توصیه به صرفه‌جویی مصرف انرژی طبق این طرح، سقف تعرفه گاز برای کیلووات ساعت ۱۲ سنت تعیین شده است. طبق محاسبات پورتال‌های مقایسه‌ای، در حال حاضر متوسط قیمت برای مشتری‌های جدید بالغ بر بیش از ۱۷ سنت در هر کیلووات ساعت می‌شود. سقف قیمت گرمایش منطقه‌ای نیز برای هر کیلووات ساعت ۹.۵ سنت تعیین شده است. این سقف شامل ۸۰درصد مصرف سال گذشته هر خانوار می‌شود با این هدف که مصرف‌کنندگان به سمت صرفه‌جویی سوق داده شوند. بیش‌تر بخوانید: تعرفه گاز و برق؛ کابوس خانوارهای آلمانی و لایحه حمایتی دولت مدت اجرای این طرح تا پایان آوریل سال ۲۰۲۴ تعیین شده است و بنا بر این، کاهش بار مالی مصرف‌کنندگان با تعیین حداکثر قیمت، تا ۱۶ ماه معتبر خواهد بود. مجلس آلمان برای حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر افزایش قیمت برق نیز روز پنج‌شنبه رأی‌گیری خواهد کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW