مجارستان ممکن است ۱۳ میلیارد یورو کمک اتحادیه اروپا را از دست بدهد

کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده کمک‌های کرونایی و سایر کمک‌های مالی به مجارستان مشروط به اجرای کامل حاکمیت قانون در این کشور شود. در صورتی که مجارستان این پیشنهاد را نپذیرد ۱۳ میلیارد یورو از دستش می‌رود.علیرغم مقررات جدید مجارستان برای مقابله با فساد، اوربان نخست‌وزیر این کشور ممکن است کمک‌های میلیاردی اتحادیه اروپا را از دست بدهد. کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده که بسته کمکی کرونا و سایر کمک‌های مالی برای مجارستان زمانی آزاد شود که اوربان قول دهد حاکمیت قانون را به طور کامل در مجارستان به اجرا درمی‌آورد. صحبت به طور مشخص از هفت و نیم میلیارد یورو از صندوق بودجه مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو از محل کمک‌های کرونایی این اتحادیه است؛ مجموعا ۱۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو. بیشتر بخوانید: دیوان اروپا: مجارستان و آلمان حقوق پناهجویی را نقض کرده‌اند پیشنهاد متوقف شدن کمک از بودجه مشترک ممکن است در هفته‌های آینده از سوی شورای وزرای اتحادیه اروپا پذیرفته شود. نکته ضروری اما موافقت اکثریت واجد شرایط با این پیشنهاد است، این یعنی حداقل ۱۵ کشور از ۲۷ کشور اتحا..

کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده کمک‌های کرونایی و سایر کمک‌های مالی به مجارستان مشروط به اجرای کامل حاکمیت قانون در این کشور شود. در صورتی که مجارستان این پیشنهاد را نپذیرد ۱۳ میلیارد یورو از دستش می‌رود.علیرغم مقررات جدید مجارستان برای مقابله با فساد، اوربان نخست‌وزیر این کشور ممکن است کمک‌های میلیاردی اتحادیه اروپا را از دست بدهد. کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده که بسته کمکی کرونا و سایر کمک‌های مالی برای مجارستان زمانی آزاد شود که اوربان قول دهد حاکمیت قانون را به طور کامل در مجارستان به اجرا درمی‌آورد. صحبت به طور مشخص از هفت و نیم میلیارد یورو از صندوق بودجه مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو از محل کمک‌های کرونایی این اتحادیه است؛ مجموعا ۱۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو. بیشتر بخوانید: دیوان اروپا: مجارستان و آلمان حقوق پناهجویی را نقض کرده‌اند پیشنهاد متوقف شدن کمک از بودجه مشترک ممکن است در هفته‌های آینده از سوی شورای وزرای اتحادیه اروپا پذیرفته شود. نکته ضروری اما موافقت اکثریت واجد شرایط با این پیشنهاد است، این یعنی حداقل ۱۵ کشور از ۲۷ کشور اتحادیه اروپا که جمعیت‌شان در مجموع حداقل ۶۵ درصد جمعیت کل اتحادیه اروپا باشد. در مورد کمک‌های کرونایی کمیسیون پیشنهاد کرده که طرح مجارستان برای استفاده از این بودجه رسما تایید شود. پرداخت این بسته کمکی زمانی انجام می‌شود که این کشور فهرستی از پیش‌شرط‌ها را برآورده کند. این پیش‌شرط‌ها شامل مواردی است که در روند حاکمیت قانون فرموله شده‌اند. شبیه این طرح را اتحادیه اروپا در مورد لهستان نیز اجرا کرد و طرح لهستان اواسط سال جاری پذیرفته شد. بیشتر بخوانید: ادامه اعتراض‌های گسترده ضد دولتی در مجارستان ماجرا اما به همین سادگی نیست چرا که مجارستان ابزارهایی برای فشار بر اتحادیه اروپا در دست دارد. به عنوان مثال بوداپست می‌تواند تمام تصمیماتی را که نیاز به اتفاق آرا در اتحادیه اروپا دارند، بلوکه کند، به عنوان مثال تحریم علیه روسیه یا تصمیم برای حمایت از اوکراین درجنگ علیه روسیه.

Radio Eram

FREE
VIEW