متاورس می‌تواند ابزار شستشوی مغزی باشد

کارشناسان هشدار می‌دهند که دولت‌ها می‌توانند با محدود کردن آنچه کاربران در دنیای مجازی تجربه می‌کنند، مانند آنچه که توسط مارک زاکربرگ بنیانگذار شرکت متا تبلیغ می‌شود، عموم مردم را به نوعی شستشوی مغزی دهند و به تسلط عمومی برسند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که دولت‌ها می‌توانند با محدود کردن آنچه کاربران در دنیای مجازی تجربه می‌کنند، مانند آنچه که توسط مارک زاکربرگ بنیانگذار شرکت متا تبلیغ می‌شود، عموم مردم را به نوعی شستشوی مغزی دهند و به تسلط عمومی برسند.

Radio Eram

FREE
VIEW