ماهواره “کپستون” ناسا به مدار ماه رسید

تاسواره کپستون ناسا به مقصد خود در مدار ماه رسید و رسیدن به این هدف، بشر را یک قدم به ساخت ایستگاه فضایی در مدار ماه نزدیک‌تر می‌کند.

تاسواره کپستون ناسا به مقصد خود در مدار ماه رسید و رسیدن به این هدف، بشر را یک قدم به ساخت ایستگاه فضایی در مدار ماه نزدیک‌تر می‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW