ماه‌نورد «راشد» امارات در یک قدمی رسیدن به ماه

شرکت آمریکایی اسپیس ایکس(SpaceX) ۱۱ دسامبر سال ۲۰۲۲ یک فرودگر ژاپنی و یک ماه‌نورد متعلق به امارات متحده عربی موسوم به ماه‌نورد «راشد» را سوار بر موشک فالکون ۹ به سمت ماه پرتاب کرد. موشک فالکون ۹ قرار است در ماه آوریل به سطح ماه برسد و این ماه‌نورد قرار است در دهانه اطلس فرود آید.

شرکت آمریکایی اسپیس ایکس(SpaceX) ۱۱ دسامبر سال ۲۰۲۲ یک فرودگر ژاپنی و یک ماه‌نورد متعلق به امارات متحده عربی موسوم به ماه‌نورد «راشد» را سوار بر موشک فالکون ۹ به سمت ماه پرتاب کرد. موشک فالکون ۹ قرار است در ماه آوریل به سطح ماه برسد و این ماه‌نورد قرار است در دهانه اطلس فرود آید.

Radio Eram

FREE
VIEW