ماموریت ۵۰۰ میلیون دلاری اروپا برای رمزگشایی سیاره زهره

ماموریت آژانس فضایی اروپا موسوم به "انویژن" برای پرتاب در دهه آینده و اکتشاف در سیاره زهره آماده می‌شود.

ماموریت آژانس فضایی اروپا موسوم به "انویژن" برای پرتاب در دهه آینده و اکتشاف در سیاره زهره آماده می‌شود.

Radio Eram

FREE
VIEW