ماموریت غیرممکن ستاره‌های نوترونی

پژوهشگران ناسا در بررسی جدیدی نشان داده‌اند که ستاره‌های نوترونی می‌توانند درخشش‌های عجیب را توضیح دهند.

پژوهشگران ناسا در بررسی جدیدی نشان داده‌اند که ستاره‌های نوترونی می‌توانند درخشش‌های عجیب را توضیح دهند.

Radio Eram

FREE
VIEW