ماموریت سفر به ماه “آرتمیس ۱” باز هم به تعویق افتاد

ناسا قصد دارد ماموریت آرتمیس ۱ به ماه را با یک روز تاخیر در روز شنبه سوم سپتامبر(۱۲ شهریور) پرتاب کند. این در حالی است که تیم آرتمیس ۱ هنوز در حال تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی گزینه‌های موجود هستند.

ناسا قصد دارد ماموریت آرتمیس ۱ به ماه را با یک روز تاخیر در روز شنبه سوم سپتامبر(۱۲ شهریور) پرتاب کند. این در حالی است که تیم آرتمیس ۱ هنوز در حال تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی گزینه‌های موجود هستند.

Radio Eram

FREE
VIEW