ماموریت «بلو اوریجین» برای پرتاب فضاپیماهای دوقلو به مریخ

شرکت «بلو اوریجین» از سوی ناسا ماموریت دارد که یک جفت فضاپیما را در اواخر سال ۲۰۲۴ به مریخ پرتاب کند.

شرکت «بلو اوریجین» از سوی ناسا ماموریت دارد که یک جفت فضاپیما را در اواخر سال ۲۰۲۴ به مریخ پرتاب کند.

Radio Eram

FREE
VIEW