ماموریت “آرتمیس۱” نخستین عکس‌ها را به زمین فرستاد

ماموریت "آرتمیس۱" ، نخستین عکس‌های خیره‌کننده را طی ماموریت خود در اعماق فضا به خانه فرستاد.

ماموریت "آرتمیس۱" ، نخستین عکس‌های خیره‌کننده را طی ماموریت خود در اعماق فضا به خانه فرستاد.

Radio Eram

FREE
VIEW