ماموریت‌هایی که قرار است سال آینده به ماه بروند

به غیر از ماموریت «آرتمیس» ناسا، ماموریت‌های دیگری نیز وجود دارند که برای رسیدن به ماه و فرود آمدن روی آن برنامه‌ریزی می‌شوند.

به غیر از ماموریت «آرتمیس» ناسا، ماموریت‌های دیگری نیز وجود دارند که برای رسیدن به ماه و فرود آمدن روی آن برنامه‌ریزی می‌شوند.

Radio Eram

FREE
VIEW