مارمولک رباتیک کاوشگر مریخی می‌شود

دانشمندان یک مارمولک رباتیک توسعه داده‌اند که می‌توان آن را برای انجام اکتشافات فضایی به سطح مریخ فرستاد.

دانشمندان یک مارمولک رباتیک توسعه داده‌اند که می‌توان آن را برای انجام اکتشافات فضایی به سطح مریخ فرستاد.

Radio Eram

FREE
VIEW