مادر رضا حقیقت‌نژاد از رنج ربوده‌ شدن پیکر فرزندش می‌گوید

مادرِ رضا حقیقت‌نژاد با انتشار یک پیام ویدئویی ضمن تأیید خبر ربوده‌ شدن پیکر فرزندش توسط مأموران جمهوری اسلامی در فرودگاه شیراز، خواستار رسانده‌ شدن صدایش به مردم کشور شد.

مادرِ رضا حقیقت‌نژاد با انتشار یک پیام ویدئویی ضمن تأیید خبر ربوده‌ شدن پیکر فرزندش توسط مأموران جمهوری اسلامی در فرودگاه شیراز، خواستار رسانده‌ شدن صدایش به مردم کشور شد.

Radio Eram

FREE
VIEW